Evde Bakım Hizmeti Alan Engelli Bireye Sahip Ailelerin Bakım Verme Yüklerinin Belirlenmesi: Amasya Örneği

Evde Bakım Hizmeti Alan Engelli Bireye Sahip Ailelerin Bakım Verme Yüklerinin Belirlenmesi: Amasya Örneği

Yunus Emre Öztürk,
Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi

Şener Şentürk,
Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yunus Macit
Sosyal Hizmet Uzmanı, Amasya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu