Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi

Editör / Editor
Yrd. Doç. Dr. Zeki KARATAŞ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye

Editör Yardımcıları / Asst. Editors
Uzm. Ozan SELCİK, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Bekir GÜZEL, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye

Yayın Sıklığı / Frequency
Yılda iki kez yayımlanır. Haziran ve Aralık

ISSN
XXXX-XXXX (yakında)

TANIM

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır.

Dergi, Türkçe ve İngilizce dilinde orijinal yayınlara yer vermektedir. 

AMAÇ VE KAPSAM

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, bilginin gelişimini destekleme ve sosyal hizmet uygulamasını bilgilendirmeyi amaçlayan araştırmaları yayımlamaktadır. Türkiye'de sosyal hizmet alanının gelişmesine katkıda bulunmayı vizyon edinen dergi, sosyal hizmet araştırması, değerlendirme çalışmaları, çeşitli araştırma çalışmaları gibi sosyal hizmetin ilgilendiği sorunlar ve problemler hakkında bilgi sağlamayı amaçlayan çalışmaları içermektedir.

YAYIN GÖNDERME REHBERİ

Lütfen aşağıdaki yönergeleri dikkatle okuyunuz ve çalışmanızı bu yönergelere uygun bir şekilde gönderiniz. 

 • Lütfen Makale Yönetim Sistemimizi kullanınız.
 • Sadece dergimizin amaç ve kapsamına uygun olan çalışmalar değerlendirilmeye alınacaktır.
 • Çalışmalarınızın yayınlanması için herhangi bir ücret alınmamaktadır.
 • Yayın gönderme sürecinde çalışmanızın orijinal olduğunu; dergimizde ilk kez yayınlanacağını; başka bir yerde yayınlanmayacağını; daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olduğunu; çalışmanızın tüm haklarını MD Publishing'e devrettiğinizi garanti etmeniz gerekmektedir. 

Ne tür çalışmalar yayınlanmaktadır?

Türkiye'de sosyal hizmet alanının gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan dergi, sosyal hizmet araştırması, değerlendirme çalışmaları, çeşitli araştırma çalışmaları gibi sosyal hizmetin ilgilendiği sorunlar ve problemler hakkında bilgi sağlamayı amaçlayan çalışmaları içermektedir.

Hangi dillerde yayın yapılmaktadır?

Dergimizde, Türkçe ve İngilizce dillerinde çalışmalar yayınlanmaktadır.

Çalışmamı nasıl gönderebilirim?

Çalışmanızı, Makale Yönetim Sistemimizi kullanarak göndermeniz gerekmektedir.

Yayın Hakları ve İzinler

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, MD Publishing tarafından yayımlanmaktadır. Yayımlanmak üzere seçilen makaleler için yazar tüm haklarını MD Publishing'e devrettiğini kabul etmektedir. 

Yazım Kuralları

 • Genel olarak APA yazım stili tercih edilmektedir. 
 • Yazı stili Helvetica'dır.
 • Tüm metin, tablo, şekil ve kaynakça yazı boyutu 12 punto'dur.
 • Ana metinlerde paragraf girintisi 1,25 cm'dir.
 • Tüm metin 1,5 satır aralığı olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Tablolarda sadece yatay kenarlıklar kullanılacak olup dikey kenarlıklar kullanılmayacaktır
 • Kaynakça için APA kaynakça stili tercih edilmektedir.

Kitap için;

Soyadı, Ad, İkinci Ad (Yıl). Makale Başlığı. Dergi Başlığı, Sayfa Aralığı Başlangıç - Bitiş.

Dergi makalesi için;

Soyadı, Ad, İkinci Ad (Yıl). Kitap Adı. Şehir Adı: Yayımcı Adı

ÖRNEK ŞABLON İÇİN TIKLAYINIZ.

Dil Redaksiyon Hizmeti

MD Publishing olarak İngilizce dilinde yayınlatmak istediğiniz makalelerinize ücret karşılığında redaksiyon ve tercüme hizmeti sunulmaktadır. Bilgi almak için: info@turkishsocialwork.com

Açık Erişim

Dergimiz aşağıdaki sebeplerden ötürü açık erişim politikası gütmektedir:

 • Çalışmaların görünürlüğü ve yaygın etkisini arttırmak için
 • Açık erişimli dergilerdeki çalışmalara daha fazla göz atıldığı için
 • Açık erişimli dergilerin disiplinlerarası çalışmaları teşvik ettiği için
 • Bilgiye erişimde sosyal adaleti sağlayarak eşitsizlikleri azalttığı için

 

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN
Sosyal Hizmet Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nurdan DUMAN
Sosyal Hizmet Bölümü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hakan ACAR
Sosyal Hizmet Bölümü, Liverpool Hope University, UK

Prof. Dr. Yüksel BAYKARA ACAR
Sosyal Hizmet Bölümü, Liverpool Hope University, UK

Prof. Dr. Aliye MAVİLİ
Sosyal Hizmet Bölümü, Biruni Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Işıl BULUT
Sosyal Hizmet Bölümü, Başkent Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Fatih ŞAHİN
Sosyal Hizmet Bölümü, Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN
Sosyal Hizmet Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Cengiz ÖZBESLER
Sosyal Hizmet Bölümü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Tarık TUNCAY
Sosyal Hizmet Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ercüment ERBAY
Sosyal Hizmet Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Yusuf GENÇ
Sosyal Hizmet Bölümü, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Kamil ALPTEKİN
Sosyal Hizmet Bölümü, K.T.O. Karatay Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Rıfat BİLGİN
Sosyal Hizmet Bölümü, Fırat Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Serap DAŞBAŞ
Sosyal Hizmet Bölümü, Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Rıza GÖKLER
Sosyal Hizmet Bölümü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ertan KAHRAMANOĞLU
Sosyal Hizmet Bölümü, Başkent Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Hüdayar CİHAN
Psikoloji Bölümü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

İNDEKS BİLGİSİ

Dergimizin indeks çalışmaları devam etmektedir.